________________________________________________________________________________________________________________________________

English

Befattningshavare

BJÖRN OGENSTAM, VD

 

 

Björn är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet 1984.

 

Björn har varit verksam på Sjöåker Revisionsbyrå, Hägglöf & Ponsbach Fondkommission (1987-1993) samt Gota Specialengagement/Retriva.

 

Åren 1994-2002 arbetade Björn på Swedbank Markets, Corporate Finance och då främst med företags- försäljningar, förvärv och företagsvärderingar samt rådgivning till styrelser och ledande befattningshavare i riskkapital- och förvärvsfrågor bl a åt Trelleborgskoncernen, JM, Munksjö och Vattenfall.

 

2002 t o m mars 2009 var Björn anställd som vice verkställande direktör i Industrifonden med huvudsaklig inriktning på exits och ägarstyrningsfrågor. Han var också medlem i Industrifondens ledningsgrupp och styrelseledamot i flera av Industrifondens portföljbolag.

___________________________________________________________________

 

LARS GERNE, CFO

 

Lars är ekonomichef i Svereka Group inom ramen för sin konsultverksamhet i det egna bolaget Nalgab AB. Lars är utbildad vid Uppsala Universitet och har tidigare varit verksam i SE-Banken i olika befattningar.

 

Lars nås på mail; lars.gerne@nalgab.se eller telefon 073 780 69 90.

 

 

 

_________________________________________________________________________

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS