________________________________________________________________________________________________________________________________

English

Ett urval av Exits

 

 

SENSOR CONTROL AB

 

Sensor Control är en av världens äldsta och mest erfarna leverantörer av visionsystem till industri-robotar. Företaget, som ligger i Västerås, startades 1988 som en avknoppning från ABB och har ett 10-tal anställda.

Sensor Control har ett dotterbolag, Sensor Control, Inc. beläget i Granger, Indiana, USA.

 

Försäljningen sker genom CEM (original equipment manufracture)-kunder, systemintegratörer och lokala distributörer. Kunderna är utspridda i ca 35 länder och över 2000 anläggningar har sålts till ca 400 olika kunder. Kunderna består oftast av Fordonsindustrin (ex. Scania & Volvo), Läkemedelsindustrin (ex. Hilton Food), Livsmedelsindustrin (ex. Gevalia) samt Försvarsindustrin (ex. BEA Systems). Flera av de ledande biltillverkarna i världen använder visionsystem från Sensor Control.

 

Sensor Control består av 2 delar; produktförsäljning av visionssystem och integration av visionssystem. Ofta outsourcas integrationsbiten till ett externt företag med specialisering inom detta.

 

I första hand används Sensor Controls visionsystem, OptiMaster II och OptiMaster III, till materialhantering och montering tillsammans med industrirobotar, men systemen kan även användas till inspektion och kvaliteteskontroll. Sensor Controls programvara kan hantera 2D- och 3D-applikationer vilket innebär att de robotar som är försedda med programvaran kan plocka komponenter direkt ur en låda.

 

Sensor Control såldes med förlust.

 

______________________________________________________________________

 

POLYPROJECT SWEDEN AB

 

Polyproject Sweden AB utvecklar, konstruerar och tillverkar avancerade systemlösningar och komponenter, främst i termoplaster och kompositmaterial, avsedda för rening av vatten och luft samt förvaring av aggressiva vätskor. Exempel på produkter är cisterner, kärl och filter. Polyproject som startades 1967 ligger sedan början av 1970-talet i Krokek i Kolmården. Tyngdpunkten ligger på utrustningar för ytbehandling inom industrin samt rening av så kalllat scrubbervatten i samband med rökgasrening vid energianläggningar och sopförbränningsanläggningar. Större delen av produktionen avser skräddarsydda lösningar, men Polyproject har även viss serietillverkning av standardkomponenter.

 

SRK förvärvade 80 procent av aktierna i Polyproject i oktober 2004 och tillsköt samtidigt ett kapital på 3 Mkr efter det att Polyproject genomgått en företagsrekonstruktion orsakad av ett par stora utländska förlustprojekt.

 

Samtliga aktier i Polyproject Sweden AB såldes i maj 2010 till Pilum AB. Pilum AB är noterat på First North och är ett energi- och miljöföretag inom kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin.

 

Polyproject Sweden AB gav vid försäljningen ett IRR på 24%.

_________________________________________________________________________

 

RAMNÄS BRUK AB

 

Ramnäs Bruk som ligger i Ramnäs, Västmanland, är en av världens ledande producenter av ankarkätting till offshore-industrin, med tyngdpunkten på olje- och gasriggar. Företaget som grundades 1590 har tillverkat ankarkätting sedan 1876 och kätting för offshoreindustrin sedan slutet av 1960-talet.

 

Ramnäs Bruk gick i konkurs i augusti 2003 till följd av en kraftig nedgång i offshoreindustrin under slutet av 1990-talet, i kombination med att brukets tidigare ägare hade begränsat med kapital. SRK förvärvade konkursboet tillsammans med AB Arvid Svensson i mars 2004 då SRK kom att äga 60 procent av aktierna och Arvid Svensson 40 procent.

 

Samtliga aktier i Ramnäs Bruk såldes i april 2008 till ett norskt konsortium. Ledare för konsortiet är Carl Arnet, som är en av världens ledande specialister på förankring av oljeborrplattformar.

 

Ramnäs Bruk gav vid försäljningen ett IRR på 107%.

_____________________________________________________________________________

 

HÖGLUNDS FLAK AB

Höglunds Flak grundades år 1919 av Birger Höglund. Idag är Höglunds en av Sveriges ledande tillverkare av lastbilspåbyggnader för timmer- och flistransporter. Verksamheten bedrivs i egna lokaler i Säffle och Höglunds har idag 26 anställda med en omsättning på cirka 40 Mkr per år. Bolaget såldes i slutet av 2006 till Olofsson – Persson AB.

 

Höglunds Flak AB gav vid försäljningen ett IRR på 56%.

_____________________________________________________________________________

 

KAB KABELPREFEKTION

 

KAB bedriver sedan många år kundanpassad kablagetillverkning och tillhör idag de etablerade kablageföretagen i Sverige. Bolagets kunder återfinns i olika branscher, såsom vitvaru-, fordons-, elektronik- och telekomindustrin. Bolaget såldes under början av 2006 till LRZ Sweden AB.

 

KAB Kabelprefektion såldes med en smärre förlust, varför IRR blev negativt.

_____________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________

 

ALMA DESIGN AB

 

Alma Design är ett modernt design- och logistikhus med stor anläggning i Kumla. Säljare finns i Sverige, Norge och Finland, vilka säljer till såväl enskilda handlare som stora kedjor med rikstäckande verksamhet.

 

Bolaget har också kontor i Shantou, Kina. Här finns egen personal som bevakar den lokala marknaden samt ser till att rätt varor lämnar kontinenten vid rätt tillfälle, för vidarebefordran till olika kunder.

 

Alma Design såldes med förlust.

_________________________________________________________________________________

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS