________________________________________________________________________________________________________________________________

English

A Selection of exits

 

SENSOR CONTROL AB

 

Sensor Control is one of the world's oldest and most experienced supplier of vision systems for industrial robots. The company, which is located in Delhi, was started in 1988 as a spin-off from ABB and has approximately 10 employees.

Sensor Control has a subsidiary, Sensor Control, Inc., located in Granger, Indiana.

 

Sales are through CEM (original equipment manu fracture) customers, system integrators, and local distributors. Customers are scattered in 35 countries and over 2000 plants have been sold to about 400 different clients. Customers usually consists of automotive (eg Scania and Volvo), pharmaceutical industry (eg Hilton Food), food industry (eg Gevalia) and Defence industry (eg BEA Systems). Several of the leading automobile manufacturers in the world using vision systems from Sensor Control.

 

Sensor Control consists of two parts: product sales of vision systems and the integration of vision systems. Often outsourced integration piece to an external company specializing in this.

 

Primarily used Sensor Control vision systems, OptiMaster II and OptiMaster III, material handling and assembly along with industrial robots, but the systems can also be used for inspection and quality access control. Sensor Control software to manage 2D and 3D applications, which means that the robots are equipped with the software can pick items up from a box.

 

Sensor Control was sold at a loss.

 

_________________________________________________________________________

 

 

POLYPROJECT SWEDEN AB

 

Polyproject Sweden AB utvecklar, konstruerar och tillverkar avancerade systemlösningar och komponenter, främst i termoplaster och kompositmaterial, avsedda för rening av vatten och luft samt förvaring av aggressiva vätskor. Exempel på produkter är cisterner, kärl och filter. Polyproject som startades 1967 ligger sedan början av 1970-talet i Krokek i Kolmården. Tyngdpunkten ligger på utrustningar för ytbehandling inom industrin samt rening av så kalllat scrubbervatten i samband med rökgasrening vid energianläggningar och sopförbränningsanläggningar. Större delen av produktionen avser skräddarsydda lösningar, men Polyproject har även viss serietillverkning av standardkomponenter.

 

SRK förvärvade 80 procent av aktierna i Polyproject i oktober 2004 och tillsköt samtidigt ett kapital på 3 Mkr efter det att Polyproject genomgått en företagsrekonstruktion orsakad av ett par stora utländska förlustprojekt.

 

Samtliga aktier i Polyproject Sweden AB såldes i maj 2010 till Pilum AB. Pilum AB är noterat på First North och är ett energi- och miljöföretag inom kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin.

 

Polyproject Sweden AB gav vid försäljningen ett IRR på 24%.

_________________________________________________________________________

 

RAMNÄS BRUK AB

 

Ramnäs Bruk som ligger i Ramnäs, Västmanland, är en av världens ledande producenter av ankarkätting till offshore-industrin, med tyngdpunkten på olje- och gasriggar. Företaget som grundades 1590 har tillverkat ankarkätting sedan 1876 och kätting för offshoreindustrin sedan slutet av 1960-talet.

 

Ramnäs Bruk gick i konkurs i augusti 2003 till följd av en kraftig nedgång i offshoreindustrin under slutet av 1990-talet, i kombination med att brukets tidigare ägare hade begränsat med kapital. SRK förvärvade konkursboet tillsammans med AB Arvid Svensson i mars 2004 då SRK kom att äga 60 procent av aktierna och Arvid Svensson 40 procent.

 

Samtliga aktier i Ramnäs Bruk såldes i april 2008 till ett norskt konsortium. Ledare för konsortiet är Carl Arnet, som är en av världens ledande specialister på förankring av oljeborrplattformar.

 

Ramnäs Bruk gav vid försäljningen ett IRR på 107%.

_____________________________________________________________________________

 

HÖGLUNDS FLAK AB

Höglunds Flak grundades år 1919 av Birger Höglund. Idag är Höglunds en av Sveriges ledande tillverkare av lastbilspåbyggnader för timmer- och flistransporter. Verksamheten bedrivs i egna lokaler i Säffle och Höglunds har idag 26 anställda med en omsättning på cirka 40 Mkr per år. Bolaget såldes i slutet av 2006 till Olofsson – Persson AB.

 

Höglunds Flak AB gav vid försäljningen ett IRR på 56%.

_____________________________________________________________________________

 

KAB KABELPREFEKTION

 

KAB bedriver sedan många år kundanpassad kablagetillverkning och tillhör idag de etablerade kablageföretagen i Sverige. Bolagets kunder återfinns i olika branscher, såsom vitvaru-, fordons-, elektronik- och telekomindustrin. Bolaget såldes under början av 2006 till LRZ Sweden AB.

 

KAB Kabelprefektion såldes med en smärre förlust, varför IRR blev negativt.

_____________________________________________________________________________

 

ALMA DESIGN AB

 

Alma Design är ett modernt design- och logistikhus med stor anläggning i Kumla. Säljare finns i Sverige, Norge och Finland, vilka säljer till såväl enskilda handlare som stora kedjor med rikstäckande verksamhet.

 

Bolaget har också kontor i Shantou, Kina. Här finns egen personal som bevakar den lokala marknaden samt ser till att rätt varor lämnar kontinenten vid rätt tillfälle, för vidarebefordran till olika kunder.

_________________________________________________________________________________

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS